Цели за устойчиво развитие (ЦУР)

EUD се застъпва за постигането на Целите за устойчиво развитие или Глобалните цели, които представляват съвкупност от 17 взаимосвързани глобални цели, замислени като "план за постигане на по-добро и по-устойчиво бъдеще за всички".

Целите за устойчиво развитие бяха създадени през 2015 г. от Общото събрание на ООН и трябва да бъдат постигнати до 2030 г.

United Nations Economic and Social Council’s Economic Commission for Europe (UNECE)

В доклада на Регионалния форум за устойчиво развитие за региона на ИКЕ на ООН се подчертава значението на достъпността на националните жестови езици за демократичното участие и приобщаване при изпълнението на ЦУР.

На 19 април Икономическата комисия за Европа към Икономическия и социален съвет на ООН (ИКЕ на ООН)

Image of Nicolas Schmit

EUD участва в чат на живо с еврокомисаря по заетостта и социалните права за това как социалната политика може да подпомогне устойчивото и справедливо възстановяване в ЕС

На 4 юни EUD участва в чат на живо с европейския комисар по въпросите на