SIGNON

ПРОЕКТЪТ SIGNON
H2020

С радост съобщаваме, че EUD ще бъде част от проекта SignON (програма H2020), който започва през януари 2021 г.

EUD ще се включи в консорциума SignON, ръководен от Dublin City University, съставен от 17 партньори, и ще предостави експертния опит на EUD и перспективата на крайния потребител.

Проектът SignON има за цел да улесни обмена на информация между глухите и чуващите хора в Европа, като се насочи към ирландския, британския, холандския, фламандския и испанския жестов език и английския, ирландския, холандския и испанския говорими езици.

EUD ще изпълнява централна роля в съвместното създаване и реагиране на потребителите и ще докладва за изискванията на потребителите, за да подкрепи консорциума SignON чрез определяне на случаите на използване, съвместно проектиране и съвместно разработване на услугата и приложението SignON.

(временен) уебсайт : https://signon-project.eu/
(VGTC отговаря за канала за разпространение)

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл

Свързани статии