Нищо за нас без нас.

Нищо за нас без нас.

Семинар на тема "Приобщаващо образование за учащи с увреждания"

Seminar on "Inclusive education for learners with disabilities"

На 16th of November, EUD participated in a seminar on “Inclusive education for learners with disabilities” that took place in the European Parliament. It was co-organised by MEP Ádám Kósa, MEP Helga Stevens, MEP Silvia Costa and the European Agency for Special Needs and Inclusive Education.

In several panels, various aspects of inclusive education were discussed.

First, the progress made at European and international levels as well as existing support mechanisms for inclusive education were discussed. 

Then, experts from the ministries of education from Italy, Estonia and Scotland presented examples on how their countries implement inclusive policies. They highlighted formal and informal ways in which students with disabilities are provided with reasonable accommodation in their countries in order to be able to receive an education in a mainstream class.

Accessibility experts from several IT companies, such as Apple, Microsoft and Samsung, elaborated in the final panel on how technology can provide valuable technological support for children with disabilities and which advances have been made, for example regarding hearing devices for hard of hearing children. 

Всички публикации за периода 2022-2026 г. са съфинансирани и изготвени в рамките на програмата на Европейската комисия "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).

Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на програмата CERV на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл

Свързани статии

The new MFF and cohesion policy: how to better use EU funds for persons with disabilities in the new financial framework

Новата МФР и политиката на сближаване: как да използваме по-добре средствата на ЕС за хората с увреждания в новата финансова рамка

На 23 октомври EUD присъства на публично изслушване, организирано от Европейския икономически и социален съвет.

bg_BGБългарски
Преминаване към съдържанието