Нищо за нас без нас.

Нищо за нас без нас.

Първата среща за партньорска подкрепа по Европейския акт за достъпност

На 11th на февруари EUD участва в първата среща за партньорска подкрепа на организациите, които се занимават с транспонирането на Европейския акт за достъпност (ЕАД). Срещата за партньорска подкрепа беше организирана и проведена от Европейския форум на хората с увреждания (ЕФХУ).

Понастоящем Европейският акт за достъпност е във фаза на приемане от държавите - членки на ЕС, като крайният срок е 28 юни 2022 г. С оглед на това редица застъпници за правата на хората с увреждания и експерти по достъпност започнаха да се ангажират с процеса на транспониране в своите държави. Поради тази причина Европейският форум на хората с увреждания реши да организира три срещи през 2021 г., на които представителите на организациите, които се занимават със застъпничество на национално равнище, да обменят съответната информация, да споделят добри практики и да се подкрепят взаимно. През 2021 г. са планирани още две срещи за партньорска подкрепа - една през юли и една през октомври. 

Първата среща беше встъпителна и позволи на членовете на групата да се информират взаимно за това как протича процесът в техните страни. По време на срещата участниците обмениха информация кои министерства в различните държави са определени за отговорни за транспонирането, какви са техните приоритети и какви пречки срещат организациите, когато се опитват да повлияят на транспонирането на ЕАО на национално ниво.  

EUD силно насърчава националните асоциации на глухите да се ангажират със своите правителства по време на периода на транспониране на EAA и да участват в предстоящите срещи за партньорска подкрепа. За да научите повече как да започнете застъпничеството на национално ниво или как да участвате в предстоящите срещи за партньорска подкрепа, моля, свържете се с нашия екип по политиките.  

Уебинар на EUD за EAA: www.www.eud.eu/news/webinar/past-webinars/transposing-eu-accessibility-legalisation-national-laws-role-national-associations-deaf/

Инструментариум на EUD за транспониране на EAA: www.www.eud.eu/news/training/european-accessibility-act-toolkit-transposition/

Всички публикации за периода 2022-2026 г. са съфинансирани и изготвени в рамките на програмата на Европейската комисия "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV).

Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на програмата CERV на Европейската комисия. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Споделете тази статия...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Имейл

Свързани статии

bg_BGБългарски
Преминаване към съдържанието