Nic o nás bez nás.

Nic o nás bez nás.

  • Kontakt

Webinář ERF o chudobě a sociálním vyloučení osob se zdravotním postižením

EUD

Na 22.nd v dubnu EUD následoval webinář o chudobě a sociálním vyloučení osob se zdravotním postižením v Evropské unii. Webinář uspořádalo Evropské fórum zdravotně postižených (EDF) za účasti Evropské komise (GŘ EMPL), Evropské sítě proti chudobě (EAPN) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Na 20.th dubna 2020 zveřejnil EDF novou zprávu, která ukazuje míru chudoby a sociálního vyloučení osob se zdravotním postižením v Evropě. Haydn Hammersley, pracovník pro sociální politiku v EDF, zdůraznil, že 28'7% osob se zdravotním postižením žijících v EU je ohroženo chudobou.

Elena Schubertová z Evropské komise vysvětlila, že komisařka pro rovnost Helena Daliová zdůraznila, že na závazky EU vyplývající z Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením nelze v těžkých dobách, jako je COVID-19, zapomínat. Paní Schubertová rovněž připomněla účastníkům, že evropský semestr je hlavním nástrojem pro provádění Evropského pilíře sociálních práv (EPSR), jakož i cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs), zejména pro odstranění stávajících rozdílů pro osoby se zdravotním postižením v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání a sociálního začleňování. Zdůraznila, že 110 milionů lidí v Evropě stále žije v chudobě, a vysvětlila, že zásada 17 EPSR je i nadále nejdůležitějším nástrojem ke zlepšení situace osob se zdravotním postižením prostřednictvím doporučení pro jednotlivé země v rámci evropského semestru.

Stijn Broecke, vedoucí ekonom Ředitelství pro zaměstnanost, práci a sociální věci OECD, hovořil o dopadech automatizace mnoha pracovních míst. Vysvětlil, že technologický pokrok sice povede k rušení pracovních míst, ale zároveň vytvoří nové pracovní příležitosti. Jako výzvu nastínil řízení tohoto přechodu a vyzval příslušné orgány, aby zmírnily nepřiměřený dopad na některé skupiny, například osoby se zdravotním postižením. 

V souvislosti s chudobou a sociálním vyloučením neslyšících osob bude EUD i nadále usilovat o to, aby při koordinaci socioekonomických politik v EU byly plně zohledněny Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením, článek 17 Evropského pilíře sociálních práv a cíle udržitelného rozvoje OSN. V tomto ohledu, Soubor nástrojů EUD o EPSR a procesu evropského semestru podrobně vysvětluje, jak se mohou národní asociace neslyšících zapojit do praxe, aby zajistily dodržování a podporu lidských práv neslyšících osob. 

Přístup k dalším informacím o webináři zde. EUD děkuje společnosti EDF za uspořádání webináře.

Všechny publikace z let 2022-2026 jsou spolufinancovány a vydány v rámci programu Evropské komise Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV).

Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo programu CERV Evropské komise. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Sdílet tento článek...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Související články

cs_CZČeština
Přeskočit na obsah