Nic o nás bez nás.

Nic o nás bez nás.

  • Kontakt

EMPL: Provádění CRPD

Dne 17. února uspořádal Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu schůzi, na níž se diskutovalo o provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (CRPD). Schůze byla uspořádána v souvislosti se zprávou z vlastní iniciativy, na které výbor pracuje pod vedením poslankyně Evropského parlamentu Helgy Stevensové. Během schůze byly vyzvány k vystoupení různé zúčastněné strany. 

Diane Kingstonová, členka Výboru pro Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, hovořila o úloze výboru a zdůraznila význam zapojení Evropského parlamentu, který se však může podílet pouze na procesu provádění nebo monitorování, nikoli na obou. Kingstonová také hovořila o tom, že je důležité na úrovni EU sledovat Úmluvu a více pracovat na naléhavějších otázkách, jako je nezaměstnanost osob se zdravotním postižením, sociální ochrana osob bez práce, svoboda pohybu.

Evropská ombudsmanka Emily O'Reillyová na úvod uvedla, že je důležité, aby závěrečné připomínky Výboru pro Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením pro EU neskončily a nestaly se pouze seznamem přání, ale aby se skutečně staly řádným seznamem opatření, která je třeba provést. O'Reilly rovněž uvedla příklady své práce při pomoci občanům EU při jejich případných překážkách při jednání s institucemi a opatřeními EU. V souvislosti se závěrečnými připomínkami se ukázalo, že webové stránky evropského veřejného ochránce práv bohužel nejsou plně přístupné, ale v současné době se na tom pracuje.

Michael O'Flaherty, ředitel Agentury EU pro základní práva (FRA), doplnil Evropský parlament a jeho práci při pořádání slyšení a zasedání k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a rovněž zdůraznil význam zapojení inspektorů ochrany údajů do práce na zajištění řádného provádění úmluvy. Jan Jarab, regionální zástupce Vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) v Evropě, hovořil o možné úloze a odpovědnosti orgánů EU nejen s ohledem na legislativu a finanční nástroje, ale také obecně na vedení politické práce v EU.

Gunta Anca, místopředsedkyně Evropského fóra zdravotně postižených (EDF), rovněž zmínila, že je důležité, aby se do procesu provádění úmluvy vždy zapojovaly osoby se zdravotním postižením, jako je EDF a další neziskové organizace. Anca rovněž zmínila Evropský akt přístupnosti a zdůraznila význam řádné revize Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením.

Po prezentacích následovala rozsáhlá diskuse několika poslanců Evropského parlamentu, kteří projevili zájem o toto téma a prosazovali důležitost zajištění řádné implementace Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením na úrovni EU. Helga Stevensová na závěr diskuse doplnila sekretariát výboru za jeho úsilí při zajišťování přístupnosti zasedání, například zajištěním mezinárodního znakového tlumočení. Stevensová rovněž poděkovala všem poslancům Evropského parlamentu za jejich zájem a aktivní zapojení a připomínky během zasedání. 

Všechny publikace z let 2022-2026 jsou spolufinancovány a vydány v rámci programu Evropské komise Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV).

Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo programu CERV Evropské komise. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Sdílet tento článek...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Související články

cs_CZČeština
Přeskočit na obsah