Nic o nás bez nás.

Nic o nás bez nás.

  • Kontakt

Konference Equinet - Boj proti rasové diskriminaci

Dne 9. prosince 2021 se EUD zúčastnila webináře pořádaného společností Equinet s názvem "Tackling Institutional Racism - the Potential of Equality Bodies". Účelem webináře bylo trojí: prozkoumat institucionální rasismus jako koncept a jeho význam pro mandát a práci orgánů pro rovnost; identifikovat a ukázat, jak orgány pro rovnost řeší institucionální rasismus a jak by to mohly dělat efektivněji; a konečně identifikovat překážky, kterým orgány pro rovnost a další zúčastněné strany čelí, pokud jde o řešení institucionálního rasismu, a řešení potřebná k jejich překonání.

Eddie Bruce-Jones, vedoucí katedry práva na Birkbeck College, University of London, představil akademický pohled na institucionální rasismus. Dr. Bruce-Jones během svého vystoupení použil dvě definice rasismu, které uvedla Ruthie Wilson Gilmorová, která napsala: "Rasismus je státem posvěcená a/nebo mimoprávní produkce a využívání skupinově diferencované zranitelnosti vůči předčasné smrti". Podle této definice je rasismus chování, které stát a jeho instituce podporují, ať už je či není zapsáno v zákoně (implicitní či explicitní legislativou), které je výslovně zaměřeno na určitou skupinu, čímž ji činí zranitelnou vůči porušování lidských práv. Stát má poslední slovo při určování, zda jsou něčí práva porušována. Závěrem Dr. Bruce-Jones uvedl, že institucionální rasismus je kolektivní selhání organizace, která neposkytuje lidem odpovídající nebo profesionální služby kvůli jejich barvě pleti, kultuře nebo etnickému původu. Tato definice se objevuje v Macphersonově zprávě britské vlády, která vznikla v reakci na vraždu černocha Stephena Lawrence čtyřmi bělochy.

Během diskuse o úloze orgánů pro rovnost v boji proti institucionálnímu rasismu Julie Pascoetová, vedoucí pracovnice Evropské sítě proti rasismu, uvedla, že vše začíná uznáním. Tvrdila, že v posledních letech se více rozlišuje mezi rasismem institucí a historicky zakořeněných společenských struktur. To se dostalo do popředí zejména po smrti George Floyda v USA v roce 2020. Pandemie však ve větší míře ukázala roli institucí při upevňování institucionálního rasismu, což vedlo k vytvoření Akčního plánu EU proti rasismu, který byl zveřejněn v roce 2020.

Michaela Moua, nedávno jmenovaná koordinátorka EU pro boj proti rasismu, vysvětlila závazky Evropské komise v oblasti aktivního odhalování a omezování rasismu na všech úrovních. Nastínila, jakého pokroku musíme dosáhnout, abychom se od rasismu jako něčeho, co se děje na mezilidské nebo skupinové úrovni, posunuli k uznání meziinstitucionální, strukturální a systémové úrovně rasismu. Způsob, jak toho dosáhnout, spočívá ve zpochybňování systémů, organizací, struktur, politik, institucí, praktik, zákonů a postojů. Závěrem paní Moua uvedla, že je naléhavě nutné provést revizi stávajících právních předpisů, aby bylo možné provést zlepšení a účinně bojovat proti institucionálnímu rasismu a diskriminaci.

Na konferenci vystoupili řečníci z různých částí Evropy, z nichž každý přinesl svůj jedinečný pohled na institucionální rasismus a poskytl informace o reakcích svých států nebo občanské společnosti na protesty Black Lives Matter v roce 2020. Je nezbytné porozumět individuálním zkušenostem s rasismem a posílit postavení obětí. Úkolem NAD je bojovat proti rasismu soustředěním těchto marginalizovaných hlasů v rámci komunity neslyšících.

Všechny publikace z let 2022-2026 jsou spolufinancovány a vydány v rámci programu Evropské komise Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV).

Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo programu CERV Evropské komise. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Sdílet tento článek...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Související články

cs_CZČeština
Přeskočit na obsah