Nic o nás bez nás.

Nic o nás bez nás.

  • Kontakt

Semestr EU - setkání s občanskou společností

European Semester cycle

Na 17.th a 18th v únoru se EUD zúčastnila semináře pořádaného Evropskou komisí s názvem "Evropský semestr 2022 - výměna názorů s občanskou společností".

Evropský semestr je cyklus koordinace hospodářské, fiskální, pracovní a sociální politiky v rámci EU. Ačkoli byl evropský semestr původně hlavně ekonomický, postupně se vyvíjel a zahrnoval i další relevantní oblasti politiky. Do procesu evropského semestru je například začleněn Evropský pilíř sociálních práv, který stanoví 20 klíčových zásad pro silnou sociální Evropu v oblasti rovných příležitostí, přístupu na trh práce, spravedlivých pracovních podmínek, sociální ochrany a začleňování. V prosinci 2019 byl rovněž ve sdělení Komise o "evropské zelené dohodě" oznámen záměr začlenit do procesu evropského semestru také cíle udržitelného rozvoje OSN.

Seminář představil cyklus evropského semestru 2022 a zabýval se zapojením organizací občanské společnosti. Účastníci rovněž diskutovali v pracovních skupinách o těchto tematických oblastech: sociální ochrana pracovníků a chudoba pracujících, vyloučení z bydlení a bezdomovectví, přístup k dlouhodobé péči, boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení, kvalitní zaměstnanost, zajištění spravedlivého přechodu ke klimatu a kvalitní zaměstnanost.

EUD připomíná, že soubor nástrojů o evropském semestru a o tom, jak se do něj zapojit, je k dispozici na internetových stránkách EUD v sekci International Sign. EUD vyzývá národní asociace neslyšících, aby jej využily a zapojily se na národní úrovni.

Všechny publikace z let 2022-2026 jsou spolufinancovány a vydány v rámci programu Evropské komise Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV).

Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo programu CERV Evropské komise. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Sdílet tento článek...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Související články

cs_CZČeština
Přeskočit na obsah