Pracovní skupina neslyšících právníků

Deaf Lawyers Working Group established in 2011- focuses on the legal provisions regarding sign language and human rights, using the UN CRPD as the guide for discussions. I will be responsible for facilitating the establishment of the Working group. We are looking for experts to contribute towards this working group! Contact us!

* Přihlásit se může každá osoba s bydlištěm v EU bez ohledu na její příslušnost k Národnímu svazu neslyšících*.

Kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře: