Pracovní skupina ECMRL - Pracovní skupina Evropské charty regionálních nebo menšinových jazyků

ECMRL Working Group established in 2022– stands for The European Charter for Regional or Minority Languages and has the purpose to discuss the ways in which EUD can effectively raise awareness about and advocate for the respect, recognition and promotion of national sign languages.

I will be responsible for facilitating the establishment of the Working group. We are looking for experts to contribute towards this working group! Contact us!

* Přihlásit se může každá osoba s bydlištěm v EU bez ohledu na její příslušnost k Národnímu svazu neslyšících*.

Kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře: