Pracovní skupina pro rovnost žen a mužů

Gender Equality Working Group established in 2017- focuses on issues of inequality facing deaf women and to discern important efforts to ensure the rights of deaf women are ensured, in line with the UN CRPD, at EU and Member State level. I will be responsible for facilitating the establishment of the Working group. We are looking for experts to contribute towards this working group! Contact us!

* Přihlásit se může každá osoba s bydlištěm v EU bez ohledu na její příslušnost k Národnímu svazu neslyšících*.

Kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře: