Nic o nás bez nás.

Nic o nás bez nás.

  • Kontakt

Globální průzkum účasti na OPD a globální summit o zdravotním postižení

Ve čtvrtek 14. října 2021 pořádaly Mezinárodní aliance zdravotně postižených (IDA) a Světová federace neslyšících (WFD) společně webinář. Cílem akce bylo představit výsledky prvního celosvětového průzkumu účasti organizací osob se zdravotním postižením (OZP) a propagovat nadcházející Globální summit o zdravotním postižení (GDS) v únoru 2022. Moderátorem byl pan Francesco Faulino, člen představenstva WFD. 

V úvodním projevu vystoupil pan Juan Angel De Gouveia, který je v současné době členem představenstva IDA i WFD, a vysvětlil, že průzkum je skvělým způsobem, jak zachytit, jak organizace neslyšících vnímají svou účast na jednáních s národními vládami, OSN a různými finančními agenturami. Oratorium také zdůraznilo zásadní význam perspektivy organizací neslyšících podle článku 4.3 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (UNCRPD), který prosazuje spolupráci mezi tvůrci politik a OPD. Vystoupení pana De Gouveia umožnilo lépe porozumět perspektivám OOP a tomu, jak mohou vlády jednotlivých států poskytovat lepší a relevantnější politická doporučení pro komunitu neslyšících. 

Druhým řečníkem na této akci byl Alexander Bloxs, úředník pro lidská práva WFD, který působí jako prezident Francouzsko-belgické asociace neslyšících. Pan Bloxs představil výsledky prvního Zpráva o celosvětovém průzkumu účasti organizací osob se zdravotním postižením provedené v roce 2018. Průzkum byl rozeslán v 7 jazycích a zúčastnilo se ho 573 respondentů z řad OPD pocházejících ze 165 zemí ve všech regionech, přičemž 54% OPD pracovalo na národní úrovni. Pouze 53 z 573 respondentů OPDs byly neslyšící osoby nebo organizace nebo mezinárodní uživatelé znakového jazyka. Pan Bloxs zdůraznil, že skutečné údaje, které IDA obdržela a které se týkaly komunity neslyšících, byly omezené. Proto pan Bloxs zdůraznil, že přínosem pro zvýšení účasti by mohlo být konkrétní oslovení komunity neslyšících. 

Zjištění průzkumu objasňují překážky, kterým OPD čelí při snaze o zvýšení účasti, jako jsou: nedostatek finančních prostředků a spolupráce ze strany národních vlád. 42% OPD považuje svou zkušenost se zapojením se svou vládou za "špatnou", 44% má "smíšené zkušenosti" a 13% OPD považuje spolupráci se svou národní vládou za "dobrou". Pan Bloxs dodal, že někteří neslyšící respondenti z řad OPD uvádějí, že s nimi orgány, ať už celostátní, regionální nebo místní, téměř nekonzultují otázky týkající se neslyšících, což často vede k tomu, že rozhodnutí jsou přijímána bez přispění komunity neslyšících. 

Třetím řečníkem byla Rebecca Daniels, doktorandka specializující se na problematiku globálního průzkumu o osobách se zdravotním postižením, která je vedoucí 2. globálního průzkumu o účasti na OPD. Paní Danielsová představila doporučení z 1. globálního průzkumu, která byla rozdělena do tří skupin: národní vlády, OSN a financující agentury. Mezi příklady doporučení patřily např; 

  • zaměření na finanční podporu OPD
  • pravidelně spolupracovat s OPD a svěřit jim významné role v rámci oddělení, které přímo či nepřímo souvisejí s problematikou zdravotního postižení,
  • zajistit přístupnost při všech konzultacích s organizacemi OPD.
  • zaručit účast organizací OPD, včetně neslyšících.

Paní Danielsová zakončila svou prezentaci prohlídkou aktuálního online katalogu. Globální průzkum, v němž neslyšící organizace žádají o vyplnění dotazníku, který byl doplněn videozáznamy otázek tlumočených do mezinárodního znakového jazyka. 

Posledním řečníkem na akci byla Greta Gamberini, zástupkyně sekretariátu Globálního summitu zdravotně postižených (GDS), která představila informace týkající se nadcházejícího GDS, který se bude konat online ve dnech 16. - 17. února 2022 v Norsku. Paní Gamberini představila GDS, akci, která byla zahájena v roce 2017 s cílem zajistit zviditelnění osob se zdravotním postižením a jejich perspektivy. Cílem GDS je přinést nové závazky na globální a národní úrovni v oblasti začleňování osob se zdravotním postižením. Paní Gamberini uvedla, že tyto závazky vytvoří příležitosti pro zapojení většího počtu zúčastněných stran do konkrétnějších kroků k prosazování agendy pro osoby se zdravotním postižením. Paní Gamberini představila témata pro následující ročník summitu, kterými jsou: 

  • Inkluzivní vzdělávání 
  • Inkluzivní zaměstnanost a živobytí
  • Inkluzivní zdravotní začlenění v krizových a konfliktních situacích 
  • Posilování kapacit OPD v zemích globálního Jihu. 


Závěrem lze říci, že se jednalo o mimořádně poučnou akci s mnoha zajímavými řečníky, kteří shodně prosazovali, aby se do popředí rozhodování dostala perspektiva organizací neslyšících a neslyšících osob. Je důležité poznamenat, že všechny členské státy EU ratifikovaly Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením, která obsahuje článek 4.3, který výslovně uvádí, že vlády jsou povinny při tvorbě zákonů, politik a programů týkajících se osob se zdravotním postižením zajistit, aby byly zohledněny a zapracovány názory OZP. Pro tvorbu a realizaci účinných zákonů a politik je třeba mít k dispozici soubor údajů a důkazů, z nichž lze vycházet, proto účast národních asociací neslyšících v těchto globálních průzkumech zajišťuje, že názory neslyšících jsou zastoupeny na národní i mezinárodní úrovni.

Všechny publikace z let 2022-2026 jsou spolufinancovány a vydány v rámci programu Evropské komise Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV).

Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo programu CERV Evropské komise. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Sdílet tento článek...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Související články

cs_CZČeština
Přeskočit na obsah