Belgium

Belgie

Doof Vlaanderen
Neslyšící Flandry

Frankofonní federace kyselých vín Belgie (FFSB)
Francouzsky mluvící federace neslyšících Belgičanů

Logos
Belgium

Belgie se dělí na tři komunity (vlámsky mluvící, francouzsky mluvící a německy mluvící) a regiony (vlámský, valonský a dvojjazyčný region hlavního města Bruselu). Tato společenství jsou zodpovědná za záležitosti, jako je kultura, vzdělávání a především jazyky v příslušných jazykových oblastech.

Naproti tomu regiony mají na starosti hospodářskou a energetickou politiku, dopravu a životní prostředí. Toto rozdělení vede k tomu, že existují dvě sdružení neslyšících, vlámsky mluvící a francouzsky mluvící Federace neslyšících Belgičanů.

Flandry

Informace a fakta o Flandrech a neslyšících Flandrech:

Založeno: 21. dubna 1977
Řádný člen EUD od: 1985

Předseda: Michel Lacroix
Místopředseda:

Člen představenstva:
Člen představenstva:
Člen představenstva:

Znakový jazyk: Vlaamse Gebarentaal
Zkratka: VGT

Počet uživatelů znakového jazyka neslyšících: 6,500
Počet pracujících tlumočníků znakového jazyka: 165

Konvent: Podpis 30. března 2007
Ratifikace: 2 July 2009

Opční protokol: Podpis 30. března 2007
Ratifikace: 2 July 2009

Dorpsstraat 43
9052, Gent
Belgie

E-mail: [email protected]
Telefon: (+32) 09 224 46 76
Webové stránky: www.doof.vlaanderen

Valonsko

Informace a fakta o Valonsku a Francouzskojazyčné federaci neslyšících Belgičanů:

Založeno: 21. dubna 1977
Řádný člen EUD od: 1985

Předseda: Alexandre Bloxs
Místopředseda: Frankie Picron

Člen představenstva:
Člen představenstva:
Člen představenstva:

Znakový jazyk: Frankofonní jazyk Langue des Signes de Belgique
Zkratka: LSFB

Počet uživatelů znakového jazyka neslyšících: 4,000
Počet pracujících tlumočníků znakového jazyka: 24

Konvent: Podpis 30. března 2007
Ratifikace: 2 July 2009

Opční protokol: Podpis 30. března 2007
Ratifikace: 2 July 2009

Avenue Marnix 19A/25
B-1000 Bruxelles
Belgie

E-mail: [email protected]
Telefon: (+32) 2 644 69 01
Webové stránky: www.ffsb.be