Denmark

Dánsko

Danske Døves Landsforbund (DDL)
Danish Deaf Association

DDL logo
Denmark

Information and facts about Denmark and Danish Deaf Association:

Založeno: 18 May 1935
Řádný člen EUD od: 1985

Předseda: Lars Knudsen
Místopředseda:
Člen představenstva:
Člen představenstva:
Člen představenstva:

Znakový jazyk: Dansk tegnsprog
Zkratka: NEUPLATŇUJE SE

Počet uživatelů znakového jazyka neslyšících: 4,000
Počet pracujících tlumočníků znakového jazyka: 400

Konvent: Podpis 30. března 2007
Ratifikace: 24 July 2009

Opční protokol: NEUPLATŇUJE SE
Ratifikace: 23 September 2014

Brohusgade 17, 4.th
2200 Copenhagen N
Dánsko

E-mail: [email protected]
Phone: (+45) 35 24 09 10
Webové stránky: www.ddl.dk