Finland

Finland

Kuurojen Liittoo ry (FAD)
Finnish Association of the Deaf

Finland

Information and facts about Finland and Finnish Association of the Deaf:

Založeno: 1905
Řádný člen EUD od: 1995

Předseda: Jaana Aaltonen
Místopředseda:
Člen představenstva:
Člen představenstva:
Člen představenstva:

Sign Language(s): Suomalainen viittomakieli & Finlandssvenskt teckenspråk
Zkratka: SVK & SRVK

Počet uživatelů znakového jazyka neslyšících: FinSL 5,000 / FinSSL 300
Počet pracujících tlumočníků znakového jazyka: 600

Konvent: Podpis 30. března 2007
Ratifikace: NEUPLATŇUJE SE

Opční protokol: Signature N/A
Ratifikace: 30 March 2007

Ilkantie 4
00400 Helsinki
Finland

E-mail: [email protected]
Phone: (+358) 9 580 31
Webové stránky: www.kuurojenliitto.fi