France

France

Fédération Nationale
des Sourds de France (FNSF)
National Federation of France for the Deaf

Information and facts about France and National Federation of France for the Deaf:

Založeno: 1834
Řádný člen EUD od: 1985

Předseda: Vincent Cottineau
Místopředseda: Ronit LAQUERRIERE-LEVEN
General Secretary: Nicolas MORIN
General Treasurer: Nicolas EVRARD

Člen představenstva: Philippe BERTHE
Člen představenstva: Hassen CHAIEB
Člen představenstva: Julien COMPAN
Člen představenstva: Michel IRDEL
Člen představenstva: Audrey SANGLA

Znakový jazyk: Langue des Signes Francaise
Zkratka: LSF

Počet uživatelů znakového jazyka neslyšících: 300,000
Počet pracujících tlumočníků znakového jazyka: 400

Konvent: Podpis 30. března 2007
Ratifikace: 18 February 2010

Opční protokol: Signature 23 September 2008
Ratifikace: 18 February 2010

110 bis avenue du Général Leclerc
93500 PANTIN
France

E-mail: [email protected]
Phone: (+33) 1 40 30 18 36
Webové stránky: www.fnsf.org