Italy

Italy

Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – Onlus (ENS) 
Italian National Agency for the protection and assistance of the Deaf

Italy

Information and facts about Italy and Italian National Agency for the protection and assistance of the Deaf:

Založeno: 1932
Řádný člen EUD od: 1985

Předseda: Raffaele Cagnazzo
Místopředseda:
Člen představenstva:
Člen představenstva:
Člen představenstva:

Znakový jazyk: Lingua dei Segni Italiana
Zkratka: LIS

Počet uživatelů znakového jazyka neslyšících: 40,000
Počet pracujících tlumočníků znakového jazyka: 200

Konvent: Podpis 30. března 2007
Ratifikace: 15 May 2009

Opční protokol: Podpis 30. března 2007
Ratifikace: 15 May 2009

Via Gregorio VII n.120
00165 Rome
Italy

E-mail: [email protected]
Phone: (+39) 06 39 80 51
Webové stránky: www.ens.it