Italy

Italy

Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi ETS-APS (ENS) Italian National Agency for the protection and assistance of the Deaf
Italy logo
Italy

Information and facts about Italy and Italian National Agency for the protection and assistance of the Deaf:

Založeno: 1932
Řádný člen EUD od: 1985

Předseda: Angelo Raffaele Cagnazzo
Místopředseda: Rosella Ottolini
Člen představenstva: Giuseppe Amorini
Člen představenstva: Marco Batresi
Člen představenstva: Annalisa Di Gioia
Člen představenstva: Camillo Galluccio
Člen představenstva: Angelo Quattrocchi

Znakový jazyk: Lingua dei Segni Italiana
Zkratka: LIS

Počet uživatelů znakového jazyka neslyšících: 40,000
Počet pracujících tlumočníků znakového jazyka: 200

Konvent: Podpis 30. března 2007
Ratifikace: 15 May 2009

Opční protokol: Podpis 30. března 2007
Ratifikace: 15 May 2009

Via Gregorio VII n.120
00165 Rome
Italy

E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Phone: (+39) 06 39 80 51

Contact of the National President of ENS Angelo Raffaele Cagnazzo
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
PEC: [email protected]

Webové stránky: www.ens.it