Netherlands

Nizozemsko

Dovenschap
Deaf Association of the Netherlands

Information and facts about the Netherlands and Deaf Association of the Netherlands:

Založeno: 2002
Řádný člen EUD od: 1985

Chair Intern: Gera Elferink
Chair External: Kirsten de Ven – Smit

Člen představenstva: Corine Brandwijk
Člen představenstva: Alice Van Der Garde
Člen představenstva: Jennifer Chin

Znakový jazyk: Nederlandse Gebarentaal 
Zkratka: NGT

Počet uživatelů znakového jazyka neslyšících: 15.000
Počet pracujících tlumočníků znakového jazyka: 499

Konvent: 30 March 2007
Ratifikace: Signature 14 June 2016

Opční protokol: Signature N/A
Ratification: N/A

Postbus 12
3940 AA Doorn
The Netherlands

E-mail: [email protected]
Phone: –
Webové stránky: www.dovenschap.nl