Norway

Norway

Norges Døveforbund (NDF) 
Norwegian Association of the Deaf

Norway

Information and facts about Norway and Norwegian Association of the Deaf:

Založeno: 18 May 1918
Řádný člen EUD od: 2004

Předseda: Niels Kristensen
Místopředseda:

Člen představenstva:
Člen představenstva:
Člen představenstva:

Znakový jazyk: Norsk Tegnspråk
Zkratka: NTS

Počet uživatelů znakového jazyka neslyšících: 2,500
Počet pracujících tlumočníků znakového jazyka: 500

Konvent: Podpis 30. března 2007
Ratifikace: 3 June 2013

Opční protokol: Signature N/A
Ratifikace: NEUPLATŇUJE SE

Grensen 9
0159 Oslo
Norway

E-mail: [email protected]
Phone: (+47) 23 31 06 30
Webové stránky: www.doveforbundet.no