Poland

Poland

Polski Związek Głuchych (PZG) 
Polish Association of the Deaf

Poland

Information and facts about Poland and Polish Association of the Deaf:

Založeno: 1946
Řádný člen EUD od: 2004

Předseda: Krzysztof Kotyniewicz
Místopředseda: Kajetana Maciejska – Roczan
Místopředseda: Olgierd Koczorowski

Secretary: Piotr Baltyn
Člen představenstva: Agata Potrzebowska

Znakový jazyk: Polski Jezyk Migowy
Zkratka: PJM

Počet uživatelů znakového jazyka neslyšících: 50,000
Počet pracujících tlumočníků znakového jazyka: 200

Konvent: Podpis 30. března 2007
Ratifikace: 25 September 2012

Opční protokol: Signature N/A
Ratifikace: NEUPLATŇUJE SE

Ul. Bialostocka 4
03-741 Warszawa
Poland

E-mail: [email protected]
Phone: (+48) 22 831 40 71
Webové stránky: www.pzg.org.pl