Slovakia

Slovakia

Asociácia Nepočujúcich Slovenska (ANEPS) 
Slovak Association of the Deaf

Slovakia

Information and facts about Slovakia and Slovak Association of the Deaf:

Založeno: 7 October 2006 (from 1991 under name Slovak union of hearing impaired)
Řádný člen EUD od: 2005

Předseda: Jana Barčák Filipová
Místopředseda:

Člen představenstva:
Člen představenstva:
Člen představenstva:

Znakový jazyk: Slovnik Posunkovej Reci
Abbreviation: NEUPLATŇUJE SE

Počet uživatelů znakového jazyka neslyšících: 15,000
Počet pracujících tlumočníků znakového jazyka: 35

Konvent: Podpis 26. září 2007
Ratifikace: 26 May 2010

Opční protokol: Podpis 26. září 2007
Ratifikace: 26 May 2010

Kálov 17
010 01 Žilina
Slovakia

E-mail: [email protected]
Phone: (+421) 908 436 721
Webové stránky: www.aneps.sk