Sweden

Sweden

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) 
Swedish National Association of the Deaf

Sweden

Information and facts about Sweden and Swedish National Association of the Deaf:

Založeno: 1922
Řádný člen EUD od: 1995

Předseda: Åsa Henningsson
Místopředseda:

Člen představenstva:
Člen představenstva:
Člen představenstva:

Znakový jazyk: Svenskt Teckenspråk
Zkratka: SSL

Počet uživatelů znakového jazyka neslyšících: 8,000
Počet pracujících tlumočníků znakového jazyka: 600

Konvent: Podpis 30. března 2007
Ratifikace: 15 December 2008

Opční protokol: Podpis 30. března 2007
Ratifikace: 15 December 2008

Rissneleden 138
174 57 Sundbyberg
Sweden

E-mail: [email protected]
Phone: –
Webové stránky: www.sdr.org