Nic o nás bez nás.

Nic o nás bez nás.

  • Kontakt

Setkání strategického dialogu o integraci migrantů v EU

EUD

Na 6th V březnu se EUD zúčastnila setkání strategického dialogu v Evropské komisi, které uspořádalo Generální ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (DG EMPL), aby diskutovalo o současném stavu a plánovaných budoucích opatřeních v oblasti integrace migrantů v EU.

Katarina Ivankovic-Knezevic, ředitelka GŘ EMPL, zdůraznila, že jedním z nejvýznamnějších problémů je míra nezaměstnaných migrantů. Je dvakrát vyšší než míra nezaměstnanosti obecné populace a pracovní místa nabízená migrantům obvykle neodpovídají jejich schopnostem a dovednostem. K překonání tohoto problému vyvinula Evropská komise nástroj EU Skills Profile Tool for Third Country Nationals, který podporuje včasné profilování jejich dovedností.

Během diskusí bylo zdůrazněno, že významnou roli hrají finanční prostředky poskytované Evropskou komisí. Projekty určené na integraci migrantů mohou být financovány z Evropského sociálního fondu plus (ESF+) a z programu Azylového a migračního fondu (AMF). AMF poskytuje finanční prostředky na projekty, které se zaměřují na zlepšení podmínek přijímání a integračních opatření v počátečních fázích a jejichž cílem je zajistit účinné řízení migračních toků. Z fondu ESF+ jsou financovány projekty, jejichž cílem je zajistit střednědobou integraci migrantů. Bylo zdůrazněno, že po dokončení projektů je nutné znovu využít cenné výsledky a pokračovat v navázané spolupráci s různými projekty, vzájemně porovnávat výsledky a navazovat vazby.

Jiří Švarc, vedoucí oddělení pro strategii sociálních investic na GŘ EMPL, moderoval otevřenou diskusi, jejímž cílem bylo prozkoumat možné příležitosti spolupráce s organizacemi občanské společnosti. EUD upozornila na četné překážky, s nimiž se neslyšící migranti mohou setkat. Neslyšící migranti se například potýkají s překážkami, když se snaží získat přístup ke správním řízením, protože většinou nejsou přístupná. Během administrativní kontroly nebo pohovoru se správním úředníkem neslyšící migranti nejenže neznají místní mluvený jazyk, ale neznají ani znakový jazyk země, ve které se právě nacházejí. 

Projekty, které se zaměřují na integraci migrantů, by proto měly vzít na vědomí, že existuje problém intersekcionální diskriminace. Projekty, které diskriminují na základě zdravotního postižení, nesmí být přijaty. Především je nezbytná úzká konzultace s organizacemi, které mají odpor k osobám se zdravotním postižením, aby se zlepšila integrace migrantů.

Odkaz na nástroj profilu dovedností EU pro státní příslušníky třetích zemí:

https://ec.europa.eu/migrantskills/#/

Všechny publikace z let 2022-2026 jsou spolufinancovány a vydány v rámci programu Evropské komise Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV).

Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo programu CERV Evropské komise. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Sdílet tento článek...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Související články

cs_CZČeština
Přeskočit na obsah