Intet om os uden os.

Intet om os uden os.

  • Kontakt

Engagement i det politiske forum på højt niveau 2022

Den 8. december 2021 deltog EUD i et webinar arrangeret af interessentgruppen for personer med handicap. Formålet med webinaret var at give en vejledning om, hvordan OPD'er kan engagere sig i det politiske forum på højt plan (HLPF) i 2022. HLPF er FN's centrale platform for opfølgning og revision af 2030-dagsordenen for målene for bæredygtig udvikling.

Oil Henman, global koordinator hos Action for Sustainable Development, gav en oversigt over processen for OPD'ernes engagement i HLPF gennem frivillige nationale evalueringer (VNR). Han forklarede, at gennem VNR'er præsenterer og vurderer landene deres fremskridt med hensyn til at nå globale mål som f.eks. at beskytte og sikre inklusion af handicappede. Den bedste måde at gøre dette på er at samarbejde med andre medlemmer af OPD'er og udarbejde en uafhængig spotlight-rapport om fremskridtene, som kan ses sammen med regeringens landerapport. Asim Dio, Advocacy and Communications Manager hos CBM International, gav sin erfaring med at udarbejde en spotlight-rapport fra civilsamfundet. Han forklarede, at handicappede i Bangladesh i vid udstrækning blev holdt uden for regeringens almindelige høringer, hvilket gjorde det sværere for de handicappede i Bangladesh at bidrage til forhandlingerne. På trods af den sene indtræden i konsultationerne blev de handicappedes rettigheder nævnt i landerapporten, hvilket er en vigtig sejr. Dio rådede alligevel deltagerne til at starte processen så tidligt som muligt og til at betragte VNR-processen som en kontinuerlig handling snarere end en engangsaktivitet.

Arrangementet tog udgangspunkt i de nationale erfaringer med at samarbejde med VNR'er, herunder udfordringerne og fordelene ved processen. Civilsamfundet har brug for at engagere sig i HLPF, da de lande, der er parter i UNCRPD, kan holdes ansvarlige for de fremskridt, der gøres med hensyn til at fremme menneskerettigheder, ikke-diskrimination og tilgængelighed.

Alle publikationer fra 2022-2026 er medfinansieret af og produceret under Europa-Kommissionens program for borgere, lighed, rettigheder og værdier (CERV).

Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions eller Europa-Kommissionens CERV-programs synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den bevilgende myndighed kan holdes ansvarlig for dem.

Del denne artikel...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Relaterede artikler

da_DKDansk
Gå til indhold