Intet om os uden os.

Intet om os uden os.

  • Kontakt

Det første år af den europæiske strategi for handicappedes rettigheder: 2021-2030

EUD-webinar

Den europæiske strategi for handicappedes rettigheder (EDRS eller strategien) 2021-2030 blev indført af Europa-Kommissionen (Kommissionen) i marts 2021. Strategien skitserede konkrete foranstaltninger, der skal støtte gennemførelsen af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap på europæisk plan, og den bygger videre på resultaterne fra den tidligere europæiske handicapstrategi 2010 - 2020. EDRS 2021-2030 indeholder flere mål, som skal nås gennem såkaldte flagskibsinitiativer. Blandt andre foranstaltninger har Europa-Kommissionen i strategiens første to år planlagt tre flagskibsinitiativer.

I strategien beskrives det, at Europa-Kommissionen i 2021 vil oprette en handicapplatform. Den skal erstatte den eksisterende gruppe på højt niveau om handicap og støtte gennemførelsen af denne strategi og de nationale handicapstrategier. Den vil samle de nationale UNCRPD-kontaktpunkter, handicaporganisationer og Kommissionen.

Desuden skitseres det i strategien, at Kommissionen i 2022 vil lancere et europæisk ressourcecenter AccessibleEU for at øge sammenhængen i tilgængelighedspolitikkerne og lette adgangen til relevant viden. Strategien fremhæver, at denne samarbejdsramme vil bringe de nationale myndigheder med ansvar for gennemførelse og håndhævelse af tilgængelighedsreglerne sammen med eksperter og fagfolk fra alle områder af tilgængelighed for at udveksle god praksis på tværs af sektorer, inspirere til politikudvikling på nationalt plan og EU-plan samt udvikle værktøjer og standarder med henblik på at lette gennemførelsen af EU-lovgivningen.

Kommissionen er desuden fast besluttet på at fremlægge en pakke til forbedring af arbejdsmarkedsresultaterne for handicappede, idet den søger at samarbejde med det europæiske netværk af offentlige arbejdsformidlinger, arbejdsmarkedets parter og handicaporganisationer. Strategien understreger, at pakken vil støtte medlemsstaterne i gennemførelsen af de relevante retningslinjer for beskæftigelsen gennem det europæiske semester og vil give vejledning og støtte gensidig læring om styrkelse af beskæftigelses- og integrationsmyndighedernes kapacitet, fremme af ansættelsesperspektiver gennem positiv særbehandling og bekæmpelse af stereotyper, sikring af rimelige tilpasninger, sikring af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og erhvervsrehabiliteringsordninger i tilfælde af kroniske sygdomme eller ulykker, udforskning af kvalitetsjobs i beskyttede job og veje til det åbne arbejdsmarked.

Da det første år af den europæiske strategi for handicappedes rettigheder (EDRS) 2021-2030 allerede er gået, arrangerer EUD et webinar, hvor de nationale døveforeninger kan blive informeret om de foranstaltninger, der er truffet på EU-plan for at gennemføre strategien og de flagskibsinitiativer, der er planlagt for 2022. Webinaret vil være tilgængeligt på international tegnsprog og talt engelsk. Webinaret vil også blive live-undertekstet på engelsk.

Alle publikationer fra 2022-2026 er medfinansieret af og produceret under Europa-Kommissionens program for borgere, lighed, rettigheder og værdier (CERV).

Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions eller Europa-Kommissionens CERV-programs synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den bevilgende myndighed kan holdes ansvarlig for dem.

Del denne artikel...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Relaterede artikler

da_DKDansk
Gå til indhold