Intet om os uden os.

Intet om os uden os.

  • Kontakt

Møde i Gruppen på Højt Plan om Handicap

European Commission building

På den 15.th oktober deltog EUD i mødet i gruppen på højt niveau om handicap, som var arrangeret af Europa-Kommissionen. På mødet præsenterede det tyske og det portugisiske formandskab deres arbejdsprogrammer og redegjorde for deres prioriteter. Senere fandt drøftelserne om den nuværende og fremtidige europæiske handicapstrategi sted.

Europa-Kommissionen præsenterede status for evalueringen af den europæiske handicapstrategi (EDS) 2010-2020 og forklarede, hvordan Kommissionen forbereder den nye europæiske handicapstrategi for tiden efter 2020. Herefter havde deltagerne mulighed for at fremlægge deres idéer og prioriteter under diskussionen. EUD benyttede lejligheden til at fremhæve, at der i forbindelse med sikring af tilgængelighed i EU ikke er tilstrækkelig opmærksomhed på mennesker med ikke-synlige handicap og deres perspektiver på tilgængelighed. For døve mennesker betyder tilgængelighed tilgængelighed tilgængelighed gennem nationale tegnsprog. EU's næste handicapstrategi bør være mere opmærksom på at sikre tilgængelighed via nationale EU-tegnsprog for døve europæere, da EU er en union af flersprogethed. 

EUD minder om, at vi har evalueret den europæiske handicapstrategi 2010-2020 meget detaljeret og foreslået anbefalinger til den fremtidige strategi for perioden efter 2020. EUD's evaluering og anbefalinger blev meddelt Europa-Kommissionen for at sikre, at der tages hensyn til døveperspektivet i forbindelse med udarbejdelsen af EDS efter 2020.

Alle publikationer fra 2022-2026 er medfinansieret af og produceret under Europa-Kommissionens program for borgere, lighed, rettigheder og værdier (CERV).

Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions eller Europa-Kommissionens CERV-programs synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den bevilgende myndighed kan holdes ansvarlig for dem.

Del denne artikel...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Relaterede artikler

da_DKDansk
Gå til indhold