Ligestilling mellem kønnene

EUD er fast besluttet på fortsat at fremme ligestilling mellem kønnene og bekæmpe multipel og tværgående diskrimination, idet der lægges særlig vægt på at fremme og beskytte døve kvinders og pigers rettigheder i forbindelse med alle politiske, kapacitetsopbyggende og kommunikationsaktiviteter.