Målene for bæredygtig udvikling (SDG'er)

EUD går ind for at nå de bæredygtige udviklingsmål eller verdensmålene, som er en samling af 17 indbyrdes forbundne globale mål, der er udformet som en "plan for at opnå en bedre og mere bæredygtig fremtid for alle".

SDG'erne blev opstillet i 2015 af FN's Generalforsamling og skal være nået inden 2030.