Intet om os uden os.

Intet om os uden os.

  • Kontakt

Kvinder og piger med handicap i forbindelse med menneskehandel og seksuel udnyttelse

Den 1. december afholdt European Disability Forum (EDF) og CERMI Women's Foundation i Spanien et webinar, som EUD deltog i. Formålet var at informere handicaporganisationer om de relevante instrumenter og politikker til bekæmpelse af handel med og seksuel udnyttelse af kvinder og piger med handicap. Der blev også præsenteret eksempler på bedste praksis og den aktuelle situation i Spanien.

Hovedtalen, som blev holdt af Marine Uldry, der er ansvarlig for menneskerettigheder i EUF, handlede om EUF's arbejde med situationen for kvinder og piger med handicap. Hun fremhævede, at forskning og eksisterende politikker til bekæmpelse af menneskehandel og seksuel udnyttelse i mange tilfælde slet ikke henviser til personer med handicap, og at de heller ikke omfatter kvinder og piger med handicap, som er mere udsatte. Afslutningsvis opsummerede fru Uldry de fire vigtigste faktorer, der fører til, at kvinder og piger med handicap bliver ofre for menneskehandel: 1) manglende bevidsthed, 2) manglende data, 3) socioøkonomiske ulemper og 4) manglende synlighed af kvinder og piger med handicap i lovgivning og politikker om menneskehandel.

Siobhán Mullally, FN's særlige rapportør om menneskehandel, talte om internationale juridiske instrumenter, der er udformet til at beskytte kvinder og piger med handicap. Hun forklarede, at krydsfeltet mellem handicap og menneskehandel er et område, som er blevet forsømt i international lovgivning og politik. Fru Mullally fremførte, at artikel 16, stk. 3, i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD) henviser til statsparternes forpligtelse til at sikre, at uafhængige myndigheder effektivt overvåger faciliteter og programmer, der er beregnet til at betjene personer med handicap. Dette skaber dermed et behov for aktiv udvikling af foranstaltninger til forebyggelse af alle former for udnyttelse af personer med handicap.

Isabel Caballero Pérez, koordinator i CERMI Women's Foundation, præsenterede forskningsperspektivet om bedste praksis og den aktuelle situation i Spanien. Hun oplyste, at 79% af ofrene for menneskehandel til seksuelle formål i 2019 var kvinder og piger. For at bekæmpe menneskehandel har den spanske regering udsendt en omfattende plan fra 2015 til 2018. Den havde nogle foranstaltninger, der fokuserede på kvinder med handicap, men de var ikke i nogen væsentlige politikker. Desuden sagde fru Pérez, at der var en igangværende debat i landets parlament om den fremtidige lov om menneskehandel, som organisationer kan bidrage til i 2022.

Dette webinar gav vigtige oplysninger om seksuel udnyttelse af og handel med kvinder og piger med handicap, som ofte er forsømt i politik, forskning og praksis. Det er vigtigt at øge bevidstheden om forskellige former for udnyttelse såsom tiggeri, tvangskriminalitet, tvangsægteskab/arbejdstjeneste og prostitution, da de ofte ikke er velkendte. OPD'er og nationale døveorganisationer (NAD'er) kan arbejde for politikker, der bekæmper disse forbrydelser og bidrager til at sikre beskyttelsen af kvinder og piger med handicap.

Alle publikationer fra 2022-2026 er medfinansieret af og produceret under Europa-Kommissionens program for borgere, lighed, rettigheder og værdier (CERV).

Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions eller Europa-Kommissionens CERV-programs synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den bevilgende myndighed kan holdes ansvarlig for dem.

Del denne artikel...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Relaterede artikler

da_DKDansk
Gå til indhold