Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

10η Σύνοδος UNCRPD, Γενεύη

Further links and reading:

UNCRPD Committee:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Session10.aspx

UNCRPD Full Text:
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf

UNCRPD International Sign Version WFD:
http://wfdeaf.org/human-rights/crpd

Live stream session:
http://www.treatybodywebcast.org/

Austrian Deaf Association:
http://www.oeglb.at/

Written Declaration Campaign 112:

Όλες οι δημοσιεύσεις από το 2022 έως το 2026 συγχρηματοδοτούνται και παράγονται στο πλαίσιο του προγράμματος "Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες" (CERV) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του προγράμματος CERV της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι' αυτές.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σχετικά άρθρα

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο