Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Ένα διαδικτυακό σεμινάριο για την κινητικότητα χωρίς αποκλεισμούς αποδεικνύει ότι τα προγράμματα μαθησιακής κινητικότητας δεν είναι επαρκώς προσβάσιμα σε μαθητές με αναπηρίες

inclusive mobility

Στις 9th Νοεμβρίου, η EUD παρακολούθησε ένα διαδικτυακό σεμινάριο για την κινητικότητα χωρίς αποκλεισμούς. Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο ήταν μέρος του διετούς Έργο EPFIME, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, με επίκεντρο την κινητικότητα των φοιτητών με αναπηρία, και συντονίζεται από το Κέντρο Υποστήριξης της Περιεκτικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (SIHO) και το Φλαμανδικό Υπουργείο Παιδείας και Κατάρτισης στο Βέλγιο.  

Η Valérie Van Hees, συντονίστρια, και η Dominique Montagnese, εμπειρογνώμονας για την κινητικότητα χωρίς αποκλεισμούς από το SIHO, παρουσίασαν την ερευνητική έκθεση και ένα φυλλάδιο με καλές πρακτικές που βασίζονται στη συλλογή δεδομένων από έρευνα, με ανατροφοδότηση 1.134 απαντήσεων από φοιτητές με αναπηρίες, 114 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 23 υπουργεία Παιδείας σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Ορισμένες από τις μαρτυρίες, τα βασικά ευρήματα, τις καλές πρακτικές και τις συστάσεις που μοιράστηκαν κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου ήταν οι ακόλουθες:

  • Παρόλο που περισσότερες χώρες συλλέγουν δεδομένα, ο ορισμός του διαφέρει σημαντικά σε κάθε χώρα. Οι χώρες δεν συλλέγουν συστηματικά στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας και μόνο 14% των χωρών έχουν θέσει στόχο για τη συμμετοχή των φοιτητών με αναπηρία σε προγράμματα κινητικότητας,
  • Η παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προγράμματα κινητικότητας δεν είναι προσβάσιμη. Και οι εκστρατείες προώθησης δεν είναι χωρίς αποκλεισμούς. Οι κωφοί χρήστες της νοηματικής γλώσσας έχουν ελάχιστες έως καθόλου πληροφορίες στις εθνικές νοηματικές γλώσσες,
  • 32% των μαθητών με αναπηρία όταν δεν αναγνωρίζεται ως άτομο με αναπηρία. 39% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δεν τους ρωτήθηκε, 34% δεν το θεώρησαν σημαντικό, ενώ 25% δεν ήθελαν να χαρακτηριστούν,
  • Η έλλειψη ευαισθητοποίησης σχετικά με τα εμπόδια, καθώς και η έλλειψη επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων, τόσο εντός όσο και μεταξύ οργανισμών (υπηρεσίες υπουργείων, διατμηματικές υπηρεσίες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εθνικοί οργανισμοί για το Erasmus+ κ.λπ.) αποτελούν εμπόδιο για την αποτελεσματική υποστήριξη των φοιτητών με αναπηρία σε προγράμματα κινητικότητας,

Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου παρουσιάστηκαν προσωπικές ιστορίες από μαθητές με διαφορετικές αναπηρίες. Ένας κωφός που συμμετείχε στην έρευνα, για παράδειγμα, εξήγησε ότι "πολλές από τις πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα ανταλλαγής εξωτερικού δίνονται μέσω δημόσιων ομιλιών χωρίς λεζάντες, διερμηνείς ή βιντεοσκοπήσεις, και οι ερωτήσεις γίνονται γενικά προφορικά ή μέσω τηλεφώνου, κάτι που είναι απρόσιτο για μένα ως κωφό άτομο". 

Τα προγράμματα κινητικότητας αποτελούν σημαντικές ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη, απόκτηση σχετικών δεξιοτήτων και δημιουργία αιώνιων δεσμών. Η ελεύθερη μετακίνηση εντός της Ευρώπης για σκοπούς εκπαίδευσης και κατάρτισης βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδίου. Υπό το πρίσμα αυτό, η EUD έχει διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην υποστήριξη προγραμμάτων κινητικότητας χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος Erasmus+, και είναι ενεργό μέλος του Συνασπισμός Erasmus+ να παρακολουθεί στενά όλες τις σχετικές εξελίξεις. Από την άποψη αυτή, η ΕΕΔ ζήτησε ιδιαίτερα να συνοδεύεται η μαθησιακή κινητικότητα του προγράμματος Erasmus+ από υποστήριξη στη νοηματική γλώσσα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την μαθησιακή κινητικότητα, με τον ίδιο τρόπο που υπάρχει αυτή η υποστήριξη για όλες τις άλλες γλώσσες της ΕΕ. 

Στα τέλη Νοεμβρίου 2020, η ΕΕΔ δημοσίευσε το έγγραφο θέσης της σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία, το οποίο περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για την μαθησιακή κινητικότητα των κωφών μαθητών με συστάσεις. Πρόσβαση στο έγγραφο θέσης εδώ

Πρόσβαση στην ιστοσελίδα του σεμιναρίου εδώ

Ο πρόσφατα εκδοθείς Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και η Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας ενισχύουν τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διασφαλίσει ότι όλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο 112 επί ίσοις όροις.

Ωστόσο, η EUD υπενθυμίζει ότι τώρα ήρθε η ώρα να δράσουν τα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι νομικές υποχρεώσεις που απαριθμούνται στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Επικοινωνιών και στην Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας για να καταστεί ο αριθμός 112 προσβάσιμος για όλους πρέπει να μεταφερθούν γρήγορα και φιλόδοξα στην εθνική νομοθεσία και να γίνουν πραγματικότητα, ώστε τα άτομα με αναπηρία να έχουν ουσιαστική και ισοδύναμη πρόσβαση στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Σχετικά με την ημέρα του 112, η EUD καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να δεσμευτούν για μια φιλόδοξη και ταχεία μεταφορά των υποχρεώσεων για να καταστεί το 112 προσβάσιμο από όλους, καθώς πρόκειται για ζήτημα που σώζει ζωές και δεν μπορεί να περιμένει!

Όλες οι δημοσιεύσεις από το 2022 έως το 2026 συγχρηματοδοτούνται και παράγονται στο πλαίσιο του προγράμματος "Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες" (CERV) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του προγράμματος CERV της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι' αυτές.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σχετικά άρθρα

The new MFF and cohesion policy: how to better use EU funds for persons with disabilities in the new financial framework

Το νέο ΠΔΠ και η πολιτική συνοχής: πώς να αξιοποιηθούν καλύτερα τα κονδύλια της ΕΕ για τα άτομα με αναπηρία στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο

Στις 23 Οκτωβρίου η EUD συμμετείχε σε δημόσια ακρόαση που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο