Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Jenny Lay-Flurrie

ACT! (Accessible Communication Today!) by European Platform and Microsoft

Velotypist transcript:

So, maybe some of you are wondering why we are having our meeting here in the Microsoft building.
Well, we have been meeting with Microsoft. In the past we have met their chief accessibility officer. Her name is Jenny Lay-Flurrie. She herself, I met her, she is actually deaf. And how she communicates. She has a sign language interpreter who accompanies her. She speaks on her own behalf, she is deaf. She has a sign language interpreter to seek communication. I learned a lot of information from her. When we met I told her about the European platform and we came up with this event. I’m grateful and thankful to Microsoft to hosting us. Ms. Lay-Flurrie wasn’t able to make it to be here. She did a pre recorded video for us.

(applause)
Mark: Again, another inspiring speech.
It is really amazing to see Microsoft do have people in their organisation that daily face the barriers that we do. There are various companies that work with people who have disabilities. But don’t have anyone on their staff who have the day to day experience. Ms. Lay-Flurrie has the experience. I also saw the British flag behind her.

Όλες οι δημοσιεύσεις από το 2022 έως το 2026 συγχρηματοδοτούνται και παράγονται στο πλαίσιο του προγράμματος "Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες" (CERV) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του προγράμματος CERV της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι' αυτές.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σχετικά άρθρα

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο