Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Δικηγόρων Κωφών

Topics for the Deaf Lawyers Working Group:

  • The UN Disability Convention shadow reports and implementation
  • Legal perspective of Oral Amendment in a report from the European Parliament
  • Γραπτή δήλωση
  • European Citizen’s Initiative.

These are all very timely issues, which are currently of importance to EUD.

The Deaf Lawyer Working Group meets once a year for one weekend. Currently, there are 6 members of the group:

Dr Gergely Tapolczai, Hungary
Helga Stevens, Belgium
Delphine le Maire, Belgium
Helena Gade, Denmark
Rob Wilks, United Kingdom
Eeva Tupi, Finland

EUD Board Member Dr Gergely Tapolczai is the chair of the Deaf Lawyer Working Group.

Όλες οι δημοσιεύσεις από το 2022 έως το 2026 συγχρηματοδοτούνται και παράγονται στο πλαίσιο του προγράμματος "Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες" (CERV) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του προγράμματος CERV της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι' αυτές.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σχετικά άρθρα

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο