Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

"Φόρουμ του Θεματικού Δικτύου για την Αναπηρία για την Ένταξη" με τίτλο "Αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράξης Προσβασιμότητας για την προώθηση της αλλαγής"

"Disability Thematic Network Forum for Inclusion” with the title "Leveraging the European Accessibility Act to promote change"

On 22 June 2016, the European Foundation Centre organised a “Disability Thematic Network Forum for Inclusion” with the title “Leveraging the European Accessibility Act to promote change” in the European Economic and Social Committee (EESC) in Brussels, Belgium. 

Our Executive Director Mark Wheatley attended the conference and got involved in the discussions which focused mainly on the tools around the European Accessibility Act and on how to get the newly proposed legislation to function well. Several speakers took the floor, including Ádám Kósa, a deaf MEP from Hungary. He spoke about the progress made on the European Accessibility Act in the European Parliament. Catherine Naughton, director of the European Disability Forum (EDF), also provided some input. EUD is monitoring developments regarding this act very closely, as an adopted and strongly implemented Accessibility Act would be vital for deaf persons across Europe.

Όλες οι δημοσιεύσεις από το 2022 έως το 2026 συγχρηματοδοτούνται και παράγονται στο πλαίσιο του προγράμματος "Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες" (CERV) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του προγράμματος CERV της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι' αυτές.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σχετικά άρθρα

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο