Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

EDF/APPLE - Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς

Στις 12 Οκτωβρίου 2021, η EUD συμμετείχε σε διαδικτυακό σεμινάριο που συνδιοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Αναπηρία (EDF) και την Apple, με θέμα τα οφέλη της προσβάσιμης τεχνολογίας για τους μαθητές με αναπηρία. Στόχος του ήταν να παρουσιάσει τα προσβάσιμα χαρακτηριστικά που έχει εισαγάγει η Apple και να παράσχει μια συζήτηση σχετικά με το πώς η εν λόγω τεχνολογία βοηθά τους εν λόγω φοιτητές να ευημερήσουν.

Η έναρξη έγινε από τη Sarah Hellinger, Ανώτερη Διευθύντρια Παγκόσμιας Προσβασιμότητας και Πολιτικών Πρωτοβουλιών της Apple. Δήλωσε ότι η Apple πιστεύει ότι "η τεχνολογία μπορεί να διαδραματίσει ισχυρό ρόλο στο να βοηθήσει τους μαθητές να είναι πιο παραγωγικοί, δημιουργικοί, συνεργάσιμοι, να έχουν κίνητρα, να ενδυναμώνονται και να δημιουργούν ανεξαρτησία για να προωθήσουν την αξιοπρέπεια και στο τέλος της ημέρας να ζήσουν τα όνειρά τους". Επιπλέον, περιέγραψε τις απόψεις της Apple σχετικά με την προσβασιμότητα και την αναπηρία, λέγοντας ότι και τα δύο βρίσκονται σε ένα φάσμα και ότι η τεχνολογία ποικίλλει ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητή και την αναπηρία του. Για να καταστήσει την τεχνολογία πιο συμβατή με τις απαιτήσεις των μαθητών με αναπηρία, η Apple έχει συνεργαστεί με αρκετά σχολεία κωφών, καθώς και με σχολεία για τυφλούς και μαθητές με προβλήματα όρασης.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συζητήσουν τις εμπειρίες τους από τη διδασκαλία παιδιών με αναπηρίες μέσω υποστηρικτικής τεχνολογίας με προϊόντα και εφαρμογές της Apple, όπως Pages, Keynote και Numbers. Ο David Niemeijer, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Assistive Ware, υποστήριξε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην ανάπτυξη υποστηρικτικών τεχνολογιών και στην τοποθέτηση προσβάσιμων χαρακτηριστικών σε mainstream προϊόντα. Διαπίστωσε ότι τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς βρίσκονται έξω από την τεχνολογία και περιλαμβάνουν πράγματα όπως:

  • Έλλειψη πεποίθηση των δασκάλων/εκπαιδευτικών στις δυνατότητες των μαθητών με αναπηρίες,
  • Έλλειψη χρηματοδότηση, καθώς η τεχνολογία είναι διαθέσιμη, αλλά τα σχολεία συχνά δεν διαθέτουν τον προϋπολογισμό για να την αγοράσουν και να την καταστήσουν διαθέσιμη για όλους τους μαθητές,
  • Έλλειψη γνώση σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας ή τη διαθεσιμότητα ορισμένων υποστηρικτικών τεχνολογιών- και
  • Έλλειψη συνεργασία μεταξύ των σχολείων και των γονέων, με τα σχολεία να λένε ότι οι γονείς συχνά δεν αναλαμβάνουν από κοινού την ευθύνη να διασφαλίσουν ότι οι μαθητές έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία που χρειάζονται, και τους γονείς να λένε ότι τα σχολεία δεν τους εκπαιδεύουν στην τεχνολογία που πρέπει να χρησιμοποιούν τα παιδιά τους ή δεν επιτρέπουν στο παιδί να την φέρει στο σπίτι μαζί του.

Σε αυτή την εκδήλωση, ήταν συναρπαστικό να δούμε πώς αυτές οι εξελισσόμενες υποστηρικτικές τεχνολογίες επηρεάζουν τη ζωή των μαθητών με αναπηρία και πώς η τεχνολογία καθιστά την εκπαίδευση πιο περιεκτική και ενδυναμωτική. Η κατανόηση των αναγκών των μαθητών με αναπηρία από τις εταιρείες τεχνολογίας θα βελτιώσει την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση και θα διασφαλίσει ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω.

Όλες οι δημοσιεύσεις από το 2022 έως το 2026 συγχρηματοδοτούνται και παράγονται στο πλαίσιο του προγράμματος "Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες" (CERV) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του προγράμματος CERV της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι' αυτές.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σχετικά άρθρα

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο