Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

We will be having our third quarterly EUD board meeting in Slovakia, which currently holds the EU presidency. We, the board and staff will be honoured to take part in the cocktail reception hosted by MEP Jana Žitňanská who has invited the EUD board and staff along with the Slovak national associations of the deaf and the Slovak deaf community. The topic of the reception will be the “Renewed cooperation between EUD and the Slovak Deaf community under the auspices of the Slovak presidency’. It will take place on 16th of September from 19:00 to 21:00 at KALAB, Zámocká 5, Bratislava.

Όλες οι δημοσιεύσεις από το 2022 έως το 2026 συγχρηματοδοτούνται και παράγονται στο πλαίσιο του προγράμματος "Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες" (CERV) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του προγράμματος CERV της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι' αυτές.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σχετικά άρθρα

European Emergency Number Association (EENA)'s workshop on the European emergency number 112 and the electronic communications code directive

Ημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθμών Έκτακτης Ανάγκης (EENA) σχετικά με τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 και την οδηγία για τους κωδικούς ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Στις 7 Φεβρουαρίου, η EUD συμμετείχε σε εργαστήριο που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης.

A picture of a conference room

Έγκριση του ψηφίσματος σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία μετά το 2020 από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Στις 20 Φεβρουαρίου του 2020, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο