Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Η EUD παρακολουθεί το διαδικτυακό εργαστήριο 'Rolling out accessibility'

Logo of European Disability Forum

Στις 29th Οκτωβρίου, η EUD παρακολούθησε ένα διαδικτυακό εργαστήριο με τίτλο "Rolling out accessibility". Το εργαστήριο διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Αναπηρία, μαζί με το Facebook και τη Microsoft, με σκοπό να παρουσιάσει μια σειρά από δημοφιλή διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες και να εξηγήσει το επίπεδο προσβασιμότητάς τους για τα άτομα με αναπηρία. 

Η πανδημία COVID-19 έχει αναπόφευκτα ενισχύσει τη χρήση της τεχνολογίας. Από το ξέσπασμα της πανδημίας στις αρχές του 2020, τα διαδικτυακά εργαλεία και οι υπηρεσίες που βασίζονται στην τεχνολογία έπαιξαν αυξανόμενο ρόλο στη ζωή των ατόμων με αναπηρία. Τα κωφά άτομα δεν αποτέλεσαν σε καμία περίπτωση εξαίρεση, καθώς πολλοί χρησιμοποίησαν όλο και περισσότερο διαδικτυακές πλατφόρμες για επικοινωνία. 

Η María López Carracelas, από το Facebook, εξήγησε ότι ενώ γίνονται όλο και περισσότερες προσπάθειες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας του Facebook, αναγνωρίζει ότι η προσβασιμότητα είναι πολύπλοκη και ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί μια λύση που να ταιριάζει σε όλους. Ανέφερε ιδιαίτερα ότι το Facebook έχει καταβάλει προσπάθειες για την αύξηση της προσβασιμότητας για κωφά και βαρήκοα άτομα, και ως μέρος αυτού, το Facebook έχει εισαγάγει ζωντανές λεζάντες. Η López εξήγησε επίσης ότι το Facebook επενδύει στην εκπαίδευση των προγραμματιστών λογισμικού, ώστε να κατανοήσουν τη σημασία της προσβασιμότητας. Ο Hector Minto, από τη Microsoft, εξήγησε ότι έχουν επίσης εφαρμόσει διάφορες πρωτοβουλίες για να αυξήσουν την προσβασιμότητα των πλατφορμών τους. Στο πλαίσιο αυτό, η Microsoft έχει συμπεριλάβει την Αμερικανική Νοηματική Γλώσσα σε όλες τις εκδηλώσεις της. Ανέφερε επίσης ότι, ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19, υπήρξε μια άνευ προηγουμένου αύξηση στη χρήση εργαλείων προσβασιμότητας στο πλαίσιο της Microsoft Teams, συμπεριλαμβανομένης μιας σημαντικής αύξησης στη χρήση λεζάντας.  

Ο Gion Linder, από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεοπτικών Φορέων, έδωσε μια επισκόπηση των ευρημάτων μιας πανευρωπαϊκής έρευνας από το 2019 σχετικά με την πρόσβαση στις υπηρεσίες. Εξήγησε τις νομικές απαιτήσεις για τους υπότιτλους στην ΕΕ. Στην πλειονότητα των χωρών της ΕΕ, όλοι οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς είναι νομικά υποχρεωμένοι να παρέχουν υπότιτλους, η οποία άλλη ομάδα χωρών όπου αυτή η νομική υποχρέωση ισχύει μόνο για τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς. Επιπλέον, εξήγησε ότι υπάρχει μια τρίτη ομάδα χωρών χωρίς εθνική ρύθμιση για την παροχή υποτίτλων. Όσον αφορά το ραδιοτηλεοπτικό περιεχόμενο που είναι προσβάσιμο στις εθνικές νοηματικές γλώσσες, από την άλλη πλευρά, ο κ. Linder εξήγησε ότι μόνο 7% του περιεχομένου είναι νοηματικό. 

Μετά από αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο, η EUD θα συνεχίσει να εργάζεται με τα μέλη και τους εταίρους της για να διασφαλίσει ότι τα κωφά άτομα έχουν πλήρη πρόσβαση σε πληροφορίες, επικοινωνία και γνώση στις εθνικές νοηματικές γλώσσες, ιδίως σε σχετικές πληροφορίες από δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς. Οι τεχνολογικές εξελίξεις μας ωφελούν όλους, αλλά είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι οι εξελίξεις αυτές περιλαμβάνουν την ποικιλομορφία όλων των ομάδων αναπηρίας, ώστε η τεχνολογία να μπορεί να φτάσει σε όλους στις κοινωνίες μας. 

Η EUD θα ήθελε να ευχαριστήσει το EDF για τη διοργάνωση του διαδικτυακού σεμιναρίου.

Πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαδικτυακό σεμινάριο εδώ

Όλες οι δημοσιεύσεις από το 2022 έως το 2026 συγχρηματοδοτούνται και παράγονται στο πλαίσιο του προγράμματος "Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες" (CERV) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του προγράμματος CERV της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι' αυτές.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σχετικά άρθρα

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο