Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Η EUD συμμετέχει σε διαδικτυακό σεμινάριο που διοργανώνει η ευρωβουλευτής Katrin Langensiepen για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία

Katrin Langensiepen

Στις 18th of November, EUD participated in the webinar of MEP Katrin Langensiepen on the employment situation of persons with disabilities, together with MEP Marc Angel. The webinar was based on the new report on the ‘Implementation of Council Directive 2000/78/EC establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation in light of the UN CRPD’. EUD has actively inputted the report and has provided extensive feedback to Ms. Langensiepen and her team through brainstorming meetings from the month of June until September 2020.

During the webinar, different organisations presented their priorities. EUD highlighted its main proposals to the EU and the Member States:

  • Reasonable accommodation must become the norm
  • Data disaggregated by disability type as well as other grounds is needed
  • Awareness raising campaigns need to be designed to counter stereotypes
  • The EU Council must unblock the Equal Treatment Directive
  • Guarantee the free movement of deaf persons through mutual recognition of the disability status between Member States

The Employment Equality Directive (EED) was adopted prior to the adoption of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UN CRPD), which has resulted in the EED lacking important provisions set forth in the UN CRPD. Indeed, the EED, as a piece of secondary legislation, is bound by the UN CRPD.

EUD deeply appreciates the open and collaborative nature of the work on this report with the team of MEP Katrin Langensiepen. EUD would like to highlight the importance of open, transparent and inclusive consultative processes by Members of the European Parliament with Organisations of Persons with Disabilities as a core element to guarantee the full inclusion of all persons with disabilities, as mandated by Articles 4(3) and 33(3) of the UN CRPD on ensuring the participation of persons with disabilities in the implementation and monitoring of the Convention.

EUD would like to thank MEP Katirn Langensiepen for organising this webinar.

Access the report εδώ.

Access the website with key political demands εδώ.  

Όλες οι δημοσιεύσεις από το 2022 έως το 2026 συγχρηματοδοτούνται και παράγονται στο πλαίσιο του προγράμματος "Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες" (CERV) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του προγράμματος CERV της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι' αυτές.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σχετικά άρθρα

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο