Ομάδα εργασίας BIPOC - Μαύροι, αυτόχθονες και έγχρωμοι. Ομάδα εργασίας

We all want equality. EUD´s General Assembly decided to establish a working group for BIPOC (Black, Indigenous, and People of Colour) The focus is to identify and discuss issues faced by BIPOC deaf persons in the EU, as well as possible solutions to address existing barriers.

Does your identity make you feel less equal? The answer is: YOU shall lead this group. As the EUD board does not have another person to do so, I will help coordinate this group – but you will lead, represent, decide the name and the topics to discuss. We are looking for members to join this working group – so if you are an expert on this topic, please contact us! 

*Κάθε άτομο που διαμένει στην ΕΕ μπορεί να υποβάλει αίτηση, ανεξάρτητα από την ένταξή του στην Εθνική Ένωση Κωφών*.

Επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα: