Ομάδα εργασίας κωφών δικηγόρων

Η Ομάδα Εργασίας Δικηγόρων Κωφών, που ιδρύθηκε το 2011, επικεντρώνεται στις νομικές διατάξεις σχετικά με τη νοηματική γλώσσα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, χρησιμοποιώντας ως οδηγό για τις συζητήσεις την ΚΠΔ του ΟΗΕ.Θα είμαι υπεύθυνος για τη διευκόλυνση της σύστασης της ομάδας εργασίας. Αναζητούμε εμπειρογνώμονες για να συνεισφέρουν στην ομάδα εργασίας! Επικοινωνήστε μαζί μας!

*Κάθε άτομο που διαμένει στην ΕΕ μπορεί να υποβάλει αίτηση, ανεξάρτητα από την ένταξή του στην Εθνική Ένωση Κωφών*.

Επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα: