Ομάδα εργασίας ECMRL - Ομάδα εργασίας για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Περιφερειακών ή Μειονοτικών Γλωσσών

ECMRL Working Group established in 2022– stands for The European Charter for Regional or Minority Languages and has the purpose to discuss the ways in which EUD can effectively raise awareness about and advocate for the respect, recognition and promotion of national sign languages.

I will be responsible for facilitating the establishment of the Working group. We are looking for experts to contribute towards this working group! Contact us!

*Κάθε άτομο που διαμένει στην ΕΕ μπορεί να υποβάλει αίτηση, ανεξάρτητα από την ένταξή του στην Εθνική Ένωση Κωφών*.

Επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα: