Ομάδα εργασίας διατομεακότητας

At EUD´s General Assembly 2022, it was decided to establish a working group on intersectionality. As deaf persons with intersecting identities continue to face stigma and multiple discrimination, the aim of the working group is to provide a forum of discussion on the intersecting identities of deaf persons. It will also be a place for celebrating our differences. Although I will moderate the discussions, it is the members who will lead and represent this group. We are looking for experts on this topic to become members of this working group – please contact us! 

 

*Κάθε άτομο που διαμένει στην ΕΕ μπορεί να υποβάλει αίτηση, ανεξάρτητα από την ένταξή του στην Εθνική Ένωση Κωφών*.

Επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα: