Έκθεση "Προς ίσα δικαιώματα για τα άτομα με αναπηρία", ευρωβουλευτής Anne-Sophie Pelletier (Γαλλία/Αριστερά) - εγκρίθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2022 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Στις 13 Δεκεμβρίου, η ευρωβουλευτής Anne-Sophie Pelletier (Η Αριστερά), ως εισηγήτρια, υπέβαλε σχέδιο έκθεσης

Προσπαθείτε να βρείτε κάτι άλλο;

Μπορείτε να αναζητήσετε οτιδήποτε ψάχνετε: