Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Message for the deaf associations

EUD

Message for the deaf associations across the world

The WFD and EUD Presidents are urging the deaf associations to take action on UNCRPD parallel reports to secure the future of deaf communities.

More information: (link)

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (International Sign)
http://wfdeaf.org/human-rights/crpd# 

CRPD translations in national sign languages
http://wfdeaf.org/human-rights/crpd/national-sign-languages

Guidance Document – Effective Use of International Human Rights Monitoring Mechanisms to Protect the Rights of Persons with Disabilities
http://wfdeaf.org/our-work/ida/ida

Contact Details:-

WFD
http://wfdeaf.org/contact-us 

EUD
http://www.eud.eu/contact

Όλες οι δημοσιεύσεις από το 2022 έως το 2026 συγχρηματοδοτούνται και παράγονται στο πλαίσιο του προγράμματος "Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες" (CERV) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του προγράμματος CERV της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι' αυτές.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σχετικά άρθρα

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο