Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

New chair of the International Disability Alliance (IDA)

This week the President of the World Federation of the Deaf (WFD), Colin Allen, was elected as chair of the International Disability Alliance (IDA), starting from 1 July 2016 and for a period of 2 years. IDA is a global umbrella organisation promoting the rights of one billion persons with disability all over the world. Colin is currently the Vice-Chair of IDA and will keep this position until the end of June. Colin will then become the second deaf person to hold the position of Chair of IDA, the first person being Dr Liisa Kauppinen back in 1999. We at EUD work in close cooperation with WFD and we are very happy for Colin and to see that a deaf person will hold such an important position.

Όλες οι δημοσιεύσεις από το 2022 έως το 2026 συγχρηματοδοτούνται και παράγονται στο πλαίσιο του προγράμματος "Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες" (CERV) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του προγράμματος CERV της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι' αυτές.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σχετικά άρθρα

10η Σύνοδος UNCRPD, Γενεύη

Περαιτέρω σύνδεσμοι και βιβλιογραφία: UNCRPD Επιτροπή:http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Session10.aspx UNCRPD Πλήρες κείμενο:http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf UNCRPD Διεθνής έκδοση με υπογραφή WFD:http://wfdeaf.org/human-rights/crpd Live

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο