Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Διαβάζετε την είδηση στο:

Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ)

WHO Logo

Εγκρίνεται το ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης του ΠΟΥ για την επίτευξη του υψηλότερου εφικτού επιπέδου υγείας για τα άτομα με αναπηρία 2022-2030

Τον περασμένο μήνα, στις 13 Σεπτεμβρίου 2022, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης του ΠΟΥ για την επίτευξη των υψηλότερων

Οι εκλογές της ΕΕ και τα άτομα με αναπηρία - Παρουσίαση της 6ης έκθεσης του ΕΤΑ για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με την πολιτική συμμετοχή

Εκλογές στην ΕΕ Στις 16 Μαΐου 2022, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Αναπηρία (EDF) διοργάνωσε εκδήλωση για να

WHO Logo

Διαβούλευση σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης του ΠΟΥ για την επίτευξη του υψηλότερου εφικτού επιπέδου υγείας για τα άτομα με αναπηρία 2022-2030

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο του ΠΟΥ Στις 10 Μαΐου, για να λάβουν μέρος οι οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία

Προσπαθείτε να βρείτε κάτι άλλο;

Μπορείτε να αναζητήσετε οτιδήποτε ψάχνετε:
elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο