Διαθεματικότητα

Acknowledging the diversity of the deaf communities, EUD assumes the responsibility to empower its marginalised groups. EUD ensures that intersectionality perspectives are at the core of its work, as EUD is strongly committed to leave no one behind.

IDA-EDF Online Workshop Χρήση των προαιρετικών πρωτοκόλλων του ΟΗΕ για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία

Η Διεθνής Συμμαχία για την Αναπηρία (IDA) μαζί με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Αναπηρία (EDF) διοργάνωσαν μια διαδικτυακή