Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης της ΕΕΔ για το 2013

EUD

Draft Schedule
All events are at Crowne Plaza Conference Centre unless otherwise stated
Version 3 – Updated 09 April 2013

Thursday 16 May         (only for official delegates and official observers)
12:00 – 13:45                Check in at the Holiday Inn Dublin
14:30 – 16:30                EUD Workshop 1
16:30 – 17:00                Break
17:00 – 18:15                EUD Workshop 2
18:15 – 18:30                EUD Workshop – Summary & conclusion
19:00 – late                   Free time 

Friday 17 May              (open for public)
08:30 – 09:00                Arrival of participants / Accreditations
09:00 – 10:15                EUD/IDS Seminar opening session
10:15 – 11:00                Session 1
11:00 – 11:30                Coffee break
11:30 – 12:30                Session 2
12:30 – 13:30                Lunch break
13:30 – 14:30                Session 3
14:30 – 15:00                Coffee break
15:00 – 16:30                Session 4 + close
16:30 – 18:00                Free time
18:00 – 23:00                Guided tour and reception at Deaf Village (only for official delegates and official observers)

Saturday 18 May           (only for official delegates and official observers)
09:00 – 10:30                 EUD General Assembly
10:30 – 11:00                 Coffee break
11:00 – 12:30                 EUD General Assembly
12:30 – 14:00                 Lunch break
14:00 – 15:30                 EUD General Assembly
15:30 – 16:00                 Coffee break
16:00 – 18:00                 EUD General Assembly – Election (LIVE video streaming on EUD website)
18:00 – 19:00                 Free time
19:00 – late                    Gala Dinner

Sunday 19 May              (only for official delegates and official observers)
09:00 – 10:30                 EUD General Assembly
10:30 – 11:00                 Coffee break 
11:00 – 12:30                 EUD General Assembly Closing Session

You can download the schedule (PDF version) here.

Όλες οι δημοσιεύσεις από το 2022 έως το 2026 συγχρηματοδοτούνται και παράγονται στο πλαίσιο του προγράμματος "Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες" (CERV) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του προγράμματος CERV της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι' αυτές.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σχετικά άρθρα

EUD

Συνέδριο με θέμα "Πολυγλωσσία και γλωσσική πολυμορφία" με οικοδεσπότες τον ευρωβουλευτή Hannu Takkula και την ευρωβουλευτή Michaela Šojdrová

Στις 27 Σεπτεμβρίου, η EUD συμμετείχε σε συνέδριο με θέμα "Πολυγλωσσία και γλωσσική ποικιλομορφία" που διοργανώθηκε

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο