Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Σχετικά με την έλλειψη προσβασιμότητας στην πληροφόρηση και την επικοινωνία στο Διεθνές Σήμα της αντίδρασης της ΕΕ στην επιδημία του κοροναϊού (COVID-19).

Where is International Sign?

Σχετικά με την έλλειψη προσβασιμότητας στην πληροφόρηση και την επικοινωνία στο Διεθνές Σήμα της αντίδρασης της ΕΕ στην επιδημία του κοροναϊού (COVID-19).

Υπό το φως της επιδημίας του κοροναϊού (COVID-19), η Ευρωπαϊκή Ένωση Κωφών (ΕΕΚ) ανησυχεί βαθύτατα για την έλλειψη προσβασιμότητας των πληροφοριών που παρείχαν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα κατά την αντιμετώπιση της επιδημίας του COVID-19.

Οι ηγέτες της ΕΕ πρέπει να δώσουν το παράδειγμα, διασφαλίζοντας ότι οι πληροφορίες σχετικά με την επιδημία COVID-19 και την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτήν είναι προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κωφών πολιτών της ΕΕ που χρησιμοποιούν τη νοηματική γλώσσα.

Η EUD υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει νομική δέσμευση βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UN CRPD) να διασφαλίζει πλήρη πρόσβαση στην πληροφόρηση σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 21 της UN CRPD, ιδίως σε περιόδους έκτακτης ανάγκης. 

Ως εκ τούτου, η EUD προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλους τους αρμόδιους ηγέτες της ΕΕ να καταστήσουν τις ανακοινώσεις τους διαθέσιμες σε διεθνή γλώσσα. Η EUD θεωρεί το θέμα αυτό εξαιρετικά σημαντικό και ζητά οι τηλεοπτικές ανακοινώσεις ή οι ανακοινώσεις που μεταδίδονται μέσω streaming (είτε είναι ζωντανές είτε προηχογραφημένες) σχετικά με την επιδημία του κοροναϊού να διερμηνεύονται σε πραγματικό χρόνο στη Διεθνή Νοηματική Γλώσσα, με διερμηνείς νοηματικής γλώσσας να βρίσκονται στην οθόνη και να είναι ευδιάκριτοι καθ' όλη τη διάρκεια της μετάδοσης, καθώς η ΕΕ έχει νομική υποχρέωση να καθιστά τις επικοινωνίες, τις ανακοινώσεις και τις πληροφορίες της προσβάσιμες σε όλους.

Όλες οι δημοσιεύσεις από το 2022 έως το 2026 συγχρηματοδοτούνται και παράγονται στο πλαίσιο του προγράμματος "Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες" (CERV) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του προγράμματος CERV της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι' αυτές.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο