Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Seminar on “Inclusive education for learners with disabilities”

Seminar on "Inclusive education for learners with disabilities"

Στις 16th of November, EUD participated in a seminar on “Inclusive education for learners with disabilities” that took place in the European Parliament. It was co-organised by MEP Ádám Kósa, MEP Helga Stevens, MEP Silvia Costa and the European Agency for Special Needs and Inclusive Education.

In several panels, various aspects of inclusive education were discussed.

First, the progress made at European and international levels as well as existing support mechanisms for inclusive education were discussed. 

Then, experts from the ministries of education from Italy, Estonia and Scotland presented examples on how their countries implement inclusive policies. They highlighted formal and informal ways in which students with disabilities are provided with reasonable accommodation in their countries in order to be able to receive an education in a mainstream class.

Accessibility experts from several IT companies, such as Apple, Microsoft and Samsung, elaborated in the final panel on how technology can provide valuable technological support for children with disabilities and which advances have been made, for example regarding hearing devices for hard of hearing children. 

Όλες οι δημοσιεύσεις από το 2022 έως το 2026 συγχρηματοδοτούνται και παράγονται στο πλαίσιο του προγράμματος "Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες" (CERV) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του προγράμματος CERV της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι' αυτές.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σχετικά άρθρα

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο